Стрес - невже так критично?

Як часто у стресових ситуаціях всі наші раціональні доводи розсіюються в панічних станах? Чому так складно контролювати стрес? Думаю, цими питаннями нерідко задається кожен.

Тому вважаю за необхідне висвітлити питання стресостійкості особистості. У прямій постановці стресостійкість розглядається як індивідуальна здатність організму зберігати нормальну працездатність (К. В. Судаков); необхідний ступінь адаптації до впливу екстремальних факторів середовища і професійної діяльності (В. О. Бодров); як здатність до соціальної адаптації, до збереження значущих міжособистісних зв’язків, забезпечення успішної самореалізації, досягнення життєвих цілей, збереження працездатності, збереження здоров’я (Г. С. Нікіфоров). Стресостійкість як інтегративна властивість особистості включає взаємодію з усіма структурними характеристиками психіки як під час, так і після дії стресогенних факторів.

Різноманітність стресогенних ситуацій і факторів, а також індивідуально-психологічних особливостей особистості обумовлюють різні способи (стратегії і стилі) копінг-поведінки людини в стресових ситуаціях. Так звані копінг-стратегії або копінг-поведінка – це система цілеспрямованоїповедінки свідомого оволодіння ситуацією для зменшення шкідливого впливу стресу, що людина виробляє протягом життя для того, щоб справитись зі стресовими ситуаціями.


Кохен і Лазарус, узагальнивши дані багатьох досліджень, виділили п'ять основних завдань копінгу:

1) мінімізація негативних впливів обставин і підвищення можливостей відновлення;

2) терпіння, пристосування або регулювання, перетворення життєвих ситуацій;

3) підтримання позитивного, позитивного «образу Я», впевненості у своїх силах;

4) підтримання емоційної рівноваги;

5) підтримання, збереження досить тісних взаємозв'язків з іншими людьми.

Дж. Амірхан виділив 3 групи копінг-стратегій:

– стратегія вирішення проблем – це активна поведінкова стратегія, при якій людина прагне використовувати всі наявні особистісні ресурси для пошуку можливих способів ефективного вирішення проблеми;

– стратегія пошуку соціальної підтримки – це активна поведінкова стратегія, при якій людина для ефективного вирішення проблеми звертається за допомогою і підтримкою до навколишнього середовища: сім'ї, друзів, значущих інших;

– стратегія уникнення – це поведінкова стратегія, при якій людина намагається уникнути контакту з навколишньою його дійсністю, піти від вирішення проблем.

Слід зазначити, що успішність використання будь-якої стратегії в одній конкретній стресогенній ситуації не гарантує її ефективність в інших ситуаціях. Ефективність певної стратегії подолання стресу залежить не тільки від реальної ситуації, але і від її когнітивної оцінки суб'єктом та від його індивідуальних особливостей.

Копінг-поведінка оцінюється як успішна, якщо вона усуває фізіологічні і зменшує психологічні прояви напруги; дає особистості можливість відновити достресову активність; оберігає індивіда від психічного виснаження, іншими словами, запобігає дистресу.

Отже, дуже важливим є саме вміння бачити ресурс для розвитку в будь-якій стресовій ситуації, переводячи стрес в еустрес.

Кiлькiсть переглядiв: 213