Дисграфія у дітей

/Files/photogallery/3059377_92323-700x500.jpg

Дисграфія – це частковий розлад процесу письма, пов'язаний з недостатньою сформованістю психічних функцій, що беруть участь у реалізації та контролі письмової мови.

Дисграфія проявляється у вигляді стійких, типових і повторюваних помилок у письмі, які не зникають самостійно, без цілеспрямованого навчання. При дисграфії також страждають читання й ефективність сприйняття.

Діти з такою проблемою відчувають труднощі при засвоєнні матеріалу. Проте вони не відчувають інших проблем академічного характеру - їх інтелектуальні здібності повністю зберігаються.

Причини виникнення дисграфії в дітей:

· Розлад виникає тоді, коли існує недостатня координація між повідомленнями, надісланими руховими нервами головного мозку.

· Крім органічних і функціональних змін головного мозку, що виникають унаслідок внутрішньоутробного недорозвинення плоду, патології вагітності, інфекційних захворювань та інших важких хвороб, що позначаються на нервовій системі дитини, причиною дисграфії можуть бути й соціально-психологічні чинники. Серед них двомовні сім'ї, неправильне мовлення оточуючих, раннє навчання письма або ж, навпаки, неувага до розвитку мовлення дитини.

Симптоми дисграфії в дітей

Симптоми дисграфії зазвичай проявляються тоді, коли діти починають учитись писати слова. Основними ознаками дисграфії можуть бути такі прояви:

· Дитина повністю поглинена процесом письма, не може зрозуміти, що вона написала, й відчуває втому від докладених зусиль.

· Вона занадто міцно стискає олівець, і на її пальцях часто залишаються відповідні сліди.

· Дитина не розуміє, як їй правильно розміщувати слова й літери в них.

· Вона пише літери непропорційного розміру, пише неправильно або перекручує орфографію у словах, незважаючи на те, що ви детально пояснили їй, як писати правильно те чи інше слово.

· У процесі написання слів вона плутає та змінює графічно подібні рукописні літери (ш-щ, т-ш, в-д, м-л) або фонетично подібні звуки (б-п, д-т, г-к, ш-ж).

· Дитина порушує злитість і роздільність написання слів.

· Почерк нерозбірливий з погано сформованими, погано прописаними й іноді незакінченими літерами й реченнями.

· Дитина не розуміє послідовності речень у параграфі або абзаці. Часто забуває потрібні слова, літери, правопис і пунктуацію.

· Намагається уникати писати або виконувати будь-які інші письмові завдання.

Перевірте наявність цих симптомів у вашої дитини, виконавши разом з нею домашню роботу. Перераховані симптоми допоможуть зрозуміти, страждає дитина на дисграфію чи, можливо, на якийсь інший розлад, пов'язанийзі складнощами в навчанні.

Роботу над подоланням недоліків письма слід спрямовувати на активізацію функцій різних аналізаторів (мовно-слухового, мовно-рухового, зорового, тактильних відчуттів тощо).

Для подолання дисграфії під час корекційної роботи доцільно систематично виконувати спеціальні вправи

Вправа «Коректурна правка»

Це дуже просте та наочне завдання. Його сенс полягає в наступному: дитина щодня по 5-6 хвилин працює над завданням – викреслює у запропонованому фрагменті тексту певні букви. Доцільно, щоб шрифт був великим, причому спочатку варто обирати по 1 букві, а потім поступово ускладнюючи, обирати по 2 та більше букв.

Для ефективності вправи перехід на наступний рівень складності має відбуватися не раніше, як за 5-6 днів.

Вправа «Опиши картинку»

Запропонуйте дитині описати зображення кількома фразами. Причому головна умова – кожне наступне речення має збільшуватись на 1 слово у порівнянні з попереднім, повторюючи попередній фрагмент.

Приклад завдання: Діти грають

____ _____ на ________ (діти грають на вулиці)

____ _____ на____ з____ (діти грають на вулиці з м'ячем)

_____ _____ на ___ з ____у ____ (діти грають на вулиці з м'ячем у футбол)

Вправа «Пишемо вголос»

Сенс завдання полягає в тому, що дитина все, що пише, промовляє вголос. При цьому читати вголос треба так, щоб кожна буква була промовлена виразно і голосно. Для дисграфіків досить складне завдання дописати слово до кінця, тому обов'язково потрібно промовляти слова максимально чітко.

Вправа «Пропущені літери»

Ця вправа розвиває уважність і навички письма у дитини. Для її виконання необхідно на основі готового фрагменту скласти новий текст, де пропущені букви. Завдання – заповнити пропуски відповідними літерами.

Приклад тексту:

Яка красива наша місцевість. Біля школи росте великий парк. Тут багато дубів, кленів, тополь. Є також веселі берізки, зелені туї і ялинки. Щороку восени і навесні діти нашої школи прибирають парк.

Приклад завдання:

Яка крас_ва наша міс_евість. Біля шк_ли росте велики_ парк. Тут ба_ато дубів, кле_ів , т_поль. Є також ве_елі берізки, зел_ні туї і ялинки. Щороку восени і нав_сні діти нашої школи прибирають парк.

Вправа «Лабіринт»

Проходження лабіринтів відмінно розвиває велику моторику та увагу у дітей. До того ж такі завдання учні молодшого та середнього шкільного віку виконують із задоволенням!

Головна умова – лінія, що з'єднує початок та кінець лабіринту, має бути невідривна, причому в процесі виконання дитина має змінювати положення руки, а не аркуша.

Вправа «Лабіринт з літер або чисел»

Запропонуйте роздруківки, де лабіринт утворений певними буквами чи цифрами, з яких необхідно утворити суцільний ланцюжок.

Ця вправа надзвичайно корисна при оптичній дисграфії. Виконання завдань такого формату буде сприяти кращому запам'ятовуванню та розпізнаванню букв та цифр за відповідними параметрами.

Ігри для попередження дисграфії

Причиною виникнення дисграфії можуть стати соціально-психологічні фактори, один з яких – брак спілкування. Тому, залучаючи відповідні ігрові форми, можна ефективно та невимушено розвивати мовлення та усунути психологічні причини дисграфії.

Гра «Будь уважним»

Мета: навчитись визначати кількість звуків у слові.

Хід гри: ведучий, кидаючи м'яча, вимовляє слово. Дитина, яка впіймала м'яча, визначає кількість звуків у слові.

На початковому етапі доцільно називати слова, які складаються не більше як з 3 звуків, поступово ускладнюючи завдання. Такий формат навчання дозволяє у захопливій формі напрацювати навичку зіставлення букв і звуків.

Гра «Я знаю п'ять слів»

Мета: розвивати координацію рухів, напрацьовувати навичку підбору слів, що починаються на певну літеру.

Хід гри: дитина називає по черзі п'ять слів на певну букву та одночасно з промовлянням слова, підбиваючи м'яч рукамив установленій послідовності.

Дисграфія – не вирок! Проблема розладу письмового мовлення може бути повністю усунена при систематичній корекційній роботі. Головне, вчасно звернути увагу та не дозволити цьому розладу стати проблемою всього життя!
Кiлькiсть переглядiв: 182