Дискалькулія і акалькулія

/Files/photogallery/many-children-with-numbers-book_1308-407.jpg

Дискалькулія і акалькулія – це розлади здібностей до арифметики. У багатьох джерелах дані терміни використовуються як взаємозамінні синоніми, однак між ними існує відмінність.

Акалькулія є набутим синдромом. Вона виникає в дитячому та дорослому віці внаслідок різних впливів на кору головного мозку, або на тлі психологічних та неврологічних захворювань.

Дискалькулія – вроджений або набутий в ранньому дитячому віці патологічний стан, що виражається в нездатності до вивчення і розуміння арифметичних операцій, а також у нерозумінні поняття «число», і невміння оперувати цифрами і числами. Даний синдром розглядають як специфічний розлад розвитку.

Види дискалькулії і акалькулії:

• АРІФМЕРІЯ - нездатність оперувати числами;

• ЦИФРОВА - нездатність розпізнавати цифри;

• ПРОСТОРОВА - при виконанні обчислювальних дій, ігнорується частину завдання, написану на іншій стороні аркуша);

• ГЕНЕРАЛІЗОВАНА - розлад широкого спектру математичних функцій; супроводжується розумовою відсталістю;

• ВЕРБАЛЬНА - обчислювальні операції можуть успішно виконуватися, але при цьому дитина нездатна називати числа, символи, кількості, поняття або математичні операції. Одним з найбільш поширених симптомів - нездатність до виконання простого завдання перерахунку;

• ПРАКТОГНОСТИЧНА - нездатність до абстрактного рахунку предметів, розподілу предметів в залежності від таких характеристик, як кількість, форма;

• ЛЕКСИЧНА - відсутність розуміння математичних операцій, нездатність виконувати завдання через нерозуміння суті операцій, порушення просторово-візуальних процесів;

• ГРАФІЧНА - характеризується нездатністю конвертувати вербально пред'явлену цифру в її графічний символ, замінити словесне уявлення чисел їх символами або навіть просто скопіювати написане число, знаки;

• ПСЕВДОДИСКАЛЬКУЛИЯ – знижені математичні здібності внаслідок небажання вчитися. На поведінковому рівні псевдодіскалькулія може проявлятися в формах, подібних до акалькулії і дискалькулії, але при цьому не бути наслідком травми головного мозку або порушень функціонування головного мозку, що проявляються в процесі розвитку.

Симптоми:

• порушення здатності лічити;

• невміння оперувати цифрами і числами;

• нездатність до вивчення і розуміння арифметичних операцій;

• складності при записі чисел і математичних символів;

• труднощі при необхідності назвати математичні дії, поняття.

Прийоми навчально-корекційної роботи:

• Лічба (предмети, картки, лічильні палички, пальці);

• Знайомство з числом і цифрою (ліплення, штрихування, замальовування, обведення пальцем, викладання з елементів, багаторазове прописування в зошиті («рука в руці», по олівцю, самостійно));

• Робота з числовим рядом (числова лінійка, викладання, «Числа розгубились», «Пропущене число»,«Сусіди числа»);

• Порівняння чисел (на конкретному матеріалі, конкретний матеріал і числа, числа з опорою на числовий рядок);

• Десятковий склад (на конкретному матеріалі);

• Арифметичні дії (на конкретному матеріалі (лічильний матеріал, лічильні палички, пальці), умовні позначки).

Кiлькiсть переглядiв: 856