Профілактика порушень письма і читання

у дітей дошкільного віку

/Files/photogallery/63704.jpg

Одна з необхідних умов профілактики порушень письма і читання - це раннє розпізнавання ознак мовленнєвого недорозвитку. Ключовим моментом у визначенні можливих труднощів читання і письма є вивчення фонетико-фонематичного розвитку дітей.

Оволодіння фонетичною будовою мовлення закінчується у різних дітей в різний час: є діти, що говорять взагалі правильно до 3х років, в інших ті чи інші недоліки спостерігаються ще у віці 6-7 років. Ці розбіжності залежать від ряду причин.

Важливу роль відіграє оточення дитини: краще розвивається мовлення у тих дітей, які постійно чують правильне мовлення, з якими багато розмовляють.

Велике значення для засвоєння фонетики має психічна активність дитини, її фізичний стан, нормальний слух, будова і рухливість артикуляційного апарату.

Постійно дбаючи про культуру мовлення в цілому і проводячи спеціальні вправи, можна допомогти дітям до школи повністю оволодіти фонематичною системою рідної мови.

Своєчасне виявлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, проведення спеціально організованого навчання (з 3-5 років) дозволяє не тільки виправити мовленнєвий дефект, але й повністю підготувати їх до шкільного навчання.

Поняття «готовность до оволодіння читанням і письмом» не вичерпується розвитком усіх сторін усного мовлення дитини, а включає також дозрівання деяких немовленнєвих функцій (зокрема, зорово-просторових уявлень).

Головним у роботі з розвитку просторових орієнтувань є усвідомлення дітьми схеми власного тіла (права - ліва рука, нога, око, вухо).

Далі у дитини потрібно розвинути орієнтацію на картинці (що знаходиться вгорі - внизу, праворуч - ліворуч).

Потім підключаються дії з предметами (постав кубик під стіл, на стіл, тримай над столом- постав кубик праворуч - ліворуч від кулі тощо)

Дитина повинна розрізняти геометричні фігури, розрізняти будь-які предмети за кольором, а також за ознакою (великий - маленький, товстий - тонкий, вузький - широкий, високий - низький).

Велику допомогу під час розвитку зорово-просторових уявлень нададуть ігри з мозаїкою, з розрізними картинками, пазлами.

Дуже корисна робота з пластиліном, глиною, тістом - розфарбування картинок олівцями, особливо штриховка дрібних деталей.

Така профілактична робота допоможе дитині підготуватися до чіткого зоровому сприйняття і правильного написання букв.

Розвиток зорово-просторового сприйняття і наочно – образного мислення

1. Ознайомлення з основними геометричними фігурами, величиною (коло, квадрат, трикутник, овал, ромб, шестикутник; широкий – вузький, довгий – короткий ....);

2. Ознайомлення з просторовими відносинами й поняттями, що їх позначають (над – під, попереду – позаду, вправо – вліво ...).

Вправи:

 • «Вгадай, що задумано?» - один з дітей описує задуманий предмет, а інший повинен здогадатися, що це за предмет.
 • «Здогадайся, що намалював художник?» - аналогічна гра. Дорослий описує дітям малюнок наступним чином: «Художник намалював великий квадрат. Усередині нього - квадрат поменше, який поділив двома лініями хрест - навхрест на чотири частини. До великого квадрату домалював зверху трикутник кутом догори. Що це?» (Будиночок).
 • Корисні ігри на запам'ятовування поєднань різних геометричних форм, які пропонуються візуально. (Зразок поєднання геометричних форм: в центрі зображено квадрат, ліворуч і праворуч від нього – по одному овалу, зверху і знизу від нього – по одному трикутнику).
Розвиток навичок уявного переміщення і трансформації зорових образів

Бажано використовувати такі вправи, як складання картинок, розрізаних на декілька частин, завдання на домальовування.

Формування навички схематичного зображення просторових відносин

Дітей в ігровій формі навчають, використовучи «карту-шлях», орієнтуватися в лабіринті. З тією ж метою проводять гру «Куди сховалася лялька?», в якій дитина відшукує в кімнаті заховану ляльку за допомогою плану цієї кімнати, де це місце позначене. Подібні вправи полегшують згодом засвоєння схем фонетичного, морфологічного і граматичного аналізу.

Формування зображувально - графічних здібностей
 • Штрихування за контуром, обведення, змальовування геометричних фігур;
 • домальовування незакінчених малюнків;
 • малювання з натури з метою зобразити як можна більше деталей;
 • домальовування малюнків з відсутніми деталями (даються закінчені зображення, але з відсутніми деталями);
 • відтворення фігур і комбінацій декількох фігур по пам'яті;
 • лист літер і слів на шаблонах. (Виготовляється шаблон для рукописного шрифту за допомогою якого дитина відпрацьовує рухи для зображення букв.
Розвиток функції послідовності
 • «Збери намисто» (нанизати, розфарбувати), що відрізняються за кольором або формою: за зразком (3 – 6 елементів), по пам'яті (2 – 6 елементів);
 • «Що змінилося?» (по пам'яті виявити зміну послідовності) – 3-6 елементів;
 • відстукування ритмів на слух або за графічною схемою;
 • відновлення порядку фраз в оповіданні;
 • відновлення порядку слів у фразі;
 • відновлення порядку звуків у слові.
Профілактика порушень писемного мовлення та читання у дітей дошкільного віку повинна здійснюватися із застосуванням комплексного та системного підходів, з урахуванням структури мовленнєвої проблеми.
Кiлькiсть переглядiв: 848