/Files/images/timthumb.jpeg


Мовленнєвий розвиток дитини

один з основних чинників становлення особистості. Ступінь розвитку цієї сфери психіки визначає рівень сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини — потреб і інтересів, знань, умінь та навичок, а також інших психічних якостей, що є основою особистісної культури. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини. Мовленнєва діяльність дітей складається із різних видів говоріння та слухання, під час яких формуються мовленнєві вміння і навички.

Розвиток тривалого, плавного і сильного видиху є запорукою чіткого звукоутворення.

/Files/images/324743675_881545806427392_3967228694097207148_n.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 241