/Files/photogallery/ui14564706971.jpg

Артикуляційна гімнастика – це комплекс вправ для розвитку органів мовленнєвого апарату: губ, язика, нижньої щепепи, дихання.

Вона сприяє:
- формуванню у дитини правильної вимови звуків;
- виправленню наявних порушень звуковимови;
- виробленню чіткої дикції.

Чітка звуковимова та дикція необхідна не тільки для результативного спілкування, але і для успішного оволодіння письмом. Перед тим, як записати слово, ми спочатку його промовляємо про себе. Тому вади звуковимови призводять до неправильного використання букв при письмі.

У логопедичній роботі артикуляційна гімнастика є важливою складовою усього комплексу заходів, спрямованих на подолання мовленнєвих вад і виховання правильної вимови звуків.

Починати роботу потрібно з вивчення назв органів артикуляції.

Наступний крок — навчити дитину спостерігати за роботою органів артикуляції, фіксувати увагу на окремих моментах артикуляції, знаходити спільне і відмінне в положеннях органів під час вимови того чи іншого звука, свідомо керувати рухами щелепи, язика та губ, відчувати їх та контролювати їхню роботу.

Наступна задача — сформувати артикуляторні (рухомовленнєві) вміння та навички. Рекомендується артикуляційна гімнастика для підготовки правильного артикуляційного укладу. Важливим є правильний підбір вправ для постановки певного звука, послідовність і точність їх виконання.

/Files/photogallery/арт1.png

/Files/photogallery/арт2.png

Кiлькiсть переглядiв: 139