Найкращий спосіб зробити дитину хорошою - це зробити її щасливою. (Оскар Уайльд)

Логопед – фахівець, який володіє вузькоспеціальними знаннями уміннями та навичками корекції та розвитку мовлення, у взаємозв’язку з іншими сферами психічної діяльності людини.

Професія логопеда пов’язана із засвоєнням широкого кола психологічних та медичних знань, а також з розвитком творчих компетентностей.

Завдання вчителя-логопеда у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами:

- подолання порушень усного і писемного мовлення;

- розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо);

- формування фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мови, зв'язного мовлення;

- формування комунікативних умінь;

- розвиток мовленнєвої, загальної та дрібної моторики;

- розвиток просодики (темп, ритм, тембр, сила голосу, інтонування, емоційне забарвлення);

- розвиток психічних процесів (увага, пам'ять, мислення, уява).

/Files/images/20190927_150934.jpg

Квасильчук Олена Сергіївна

Консультант (вчитель-логопед)

Педагогічний стаж - 6 років

Освіта: у 2014 році закінчила Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огінка за спеціальністю "Корекційна освіта. Логопедія".

/Files/images/188433493_852367308681968_8016335727323997377_n.jpg

Горбенко Яна Ігорівна

Консультант (вчитель-логопед)

Освіта: у 2020 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність "Корекційна освіта. Логопедія"

Педагогічний стаж: 2 роки


Кiлькiсть переглядiв: 446